Здравната застраховка на студентите, участващи в програмата Work And Travel USA е задължителна и покрива работния период. Тя е включена в цената на студентската бригада. Застраховката покрива болничния престой за внезапно възникнали болести или злополуки и медикаменти в размер на 100 000 американски долара. За по-подробна информация може да прочетете в полицата, след получаването и от спонсорската организация от САЩ.