Студентскa бригада Търсене
office@traveller.bg | тел. 02 444 0102 | моб. 0877 881 676
Студентски бригади

SEVIS

Student Exchange Visitor Information System - SEVIS системата е база данни, чрез която институциите в САЩ, ще получат и разполагат с актуална информация за пребиваващите студенти. Таксата, която се изисква от американската институция е 35$

Translate »