Студентскa бригада Търсене
office@traveller.bg | тел. 02 444 0102 | моб. 0877 881 676
Студентски бригади

Кой може да участва в Студентските бригади в USA?

За участие в програмата Work and Travel USA, трябва:
    • Да си студент редовно обучение;
    • Да си между 18 и 28 години;
    • Да имаш средно ниво на владеене на английски език

В програмата Work and Travel USA могат да участват както български граждани, които учат в чужбина, така и чужденци, които учат в България. Ако учиш в отдалечено място от нас, обади се, за да ти разкажем как най-лесно можем да организираме програмата ти, без да е необходимо да идваш до наш офис.
Translate »