При за писване за Студентска бригада са необходими следните документи:

  •  лична карта
  •  студентска книжка
  •  уверение, че си студент редовно обучение през учебната 2015/2016 година
  •  снимка паспортен формат
  •  копие от всички предишни визи за САЩ, ако има такива